Trong bối cảnh phát triển kinh tế và quy hoạch đô thị, việc chấm dứt dự án và thu hồi đất trở thành một chủ đề quan trọng. Bản tin sau đây sẽ cung cấp thông tin về trình tự và thủ tục thu hồi đất do chấm dứt dự án, đồng thời đánh giá những thay đổi cũng như những điều chỉnh mới nhất trong lĩnh vực này cập nhật mới nhất năm 2023.

>>> Tìm hiểu thêm: Thủ tục công chứng nhà đất đối với đối tượng là chủ đầu tư của các dự án như thế nào?

1. Nhà đầu tư chấm dứt dự án trong những trường hợp nào?

Dựa theo Điều 48, Khoản 1 của Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư có thể chấm dứt hoạt động của dự án trong một số trường hợp nhất định:

 • Quyết định tự chấm dứt của nhà đầu tư:
  Nhà đầu tư được quyền tự quyết định chấm dứt hoạt động dự án dựa trên đánh giá về hiệu quả và lợi ích cho chính họ. Nguyên nhân có thể xuất phát từ kết quả kinh doanh không đạt được, sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh, hoặc sự thay đổi trong môi trường kinh doanh.
 • Chấm dứt theo điều kiện quy định trong hợp đồng và điều lệ doanh nghiệp:
  Trong trường hợp điều lệ của doanh nghiệp hoặc hợp đồng đầu tư quy định các điều kiện chấm dứt dự án, nhà đầu tư phải tuân thủ theo những quy định này. Điều này đặt ra yêu cầu về tuân thủ và thực hiện theo các điều kiện đã được đặt ra trước đó.
 • Chấm dứt khi hết thời hạn hoạt động của dự án:
  Các dự án thường được xác định thời hạn thực hiện từ ban đầu, và khi đến thời hạn mà nhà đầu tư không gia hạn, dự án sẽ chấm dứt theo quy định.

Những điều khoản này đều nhằm đảm bảo quá trình chấm dứt dự án diễn ra theo các quy định rõ ràng và công bằng.

2. Trình tự, thủ tục thu hồi đất do chấm dứt dự án

Dựa trên quy định của Điều 65a Nghị định 43/2014/NĐ-CP, được bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP và Điều 15b Nghị định 43/2014/NĐ-CP, được điều chỉnh thêm bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP, trình tự và thủ tục thu hồi đất khi chấm dứt dự án được thực hiện theo các bước chi tiết sau đây:

Bước 1: Nhà đầu tư chấm dứt hoạt động dự án sử dụng đất và gửi văn bản thông báo đến cơ quan tài nguyên và môi trường tại địa phương có đất thu hồi do chấm dứt dự án. Trừ trường hợp: Bị thu hồi đất do nhà đầu tư không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật đất đai.

Bước 2: Cơ quan tài nguyên và môi trường tiến hành kiểm tra và xác định những dự án bị chấm dứt hoạt động và cần thu hồi đất.

Bước 3: Ban hành quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định. Quy trình thu hồi đất như sau:

– Đối với dự án được Nhà nước giao đất và có thu tiền, cho thuê đất và thu tiền 01 lần cho toàn bộ thời gian thuê đất:

 • Nhà đầu tư được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn 24 tháng sau khi dự án bị chấm dứt theo quy định pháp luật về đầu tư.
 • Trong thời hạn 24 tháng từ khi dự án chấm dứt, nhà đầu tư có quyền chuyển quyền sử dụng đất và bán toàn bộ tài sản gắn liền với đất hợp pháp cho nhà đầu tư khác theo quy định.
 • Nếu hết thời hạn 24 tháng và không có sự thực hiện của nhà đầu tư, Nhà nước có quyền gia hạn sử dụng đất. Trong trường hợp nhà đầu tư không thực hiện chuyển quyền sử dụng đất và bán tài sản gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác, Nhà nước thực hiện thu hồi đất dự án mà không phải bồi thường chi phí đất và tài sản gắn liền với đất cho nhà đầu tư, trừ các trường hợp bất khả kháng theo quy định.
Trình tự, thủ tục thu hồi đất do chấm dứt dự án

– Trong trường hợp dự án được Nhà nước cho thuê đất và thu tiền hàng năm, những quy định cụ thể được áp dụng như sau:

 • Nhà Đầu tư Tiếp Tục Sử Dụng Đất: Nhà đầu tư được phép tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn 24 tháng tính từ thời điểm dự án chấm dứt, theo quy định của pháp luật về đầu tư.
 • Chuyển Quyền Sử Dụng Đất và Bán Tài Sản Gắn Liền với Đất: Trong thời hạn 24 tháng, nhà đầu tư có quyền chuyển quyền sử dụng đất và bán toàn bộ tài sản gắn liền với đất hợp pháp của mình cho nhà đầu tư khác, theo quy định pháp luật.
 • Thu Hồi Đất Sau Khi Hết Thời Hạn 24 Tháng: Nếu hết thời hạn 24 tháng và nhà đầu tư không thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất và bán tài sản gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác, Nhà nước có quyền gia hạn tiến độ sử dụng đất. Trong trường hợp nhà đầu tư không thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất và bán tài sản gắn liền với đất, Nhà nước thực hiện thu hồi đất dự án mà không phải bồi thường chi phí về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ các trường hợp bất khả kháng theo quy định.
Xem thêm:  Phân biệt giữa hợp đồng kinh tế và hợp đồng dân sự

>>> Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn chi tiết những cách phân biệt sổ đỏ, sổ hồng nhanh và chuẩn nhất năm 2023. Phân biệt sổ giả và sổ thật như thế nào?

 • Trách Nhiệm của Cơ Quan Tài Nguyên và Môi Trường: Cơ quan tài nguyên môi trường tại địa phương nơi có đất thu hồi chịu trách nhiệm thẩm tra và xác minh trên thực địa khi cần thiết, trình UBND cùng cấp để quyết định thu hồi đất.
 • Thực Hiện Chỉ Đạo và Thông Báo: UBND cấp có thẩm quyền tại địa phương có đất thu hồi thực hiện các nhiệm vụ như thông báo thu hồi đất đến người sử dụng đất, đồng thời đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và huyện; Chủ đạo việc xử lý phần giá trị còn lại của đất và tài sản gắn liền với đất; Tổ chức cưỡng chế để thực hiện quyết định thu hồi đất và bố trí kinh phí thực hiện.
 • Chỉ Đạo Cập Nhật Cơ Sở Dữ Liệu và Hồ Sơ Địa Chính: Cơ quan tài nguyên và môi trường hướng dẫn chỉnh lý, cập nhật cơ sở dữ liệu về đất đai và hồ sơ địa chính sau khi quá trình thu hồi đất được thực hiện.

  3. Xử lý tài sản gắn liền với đất bị thu hồi do chấm dứt dự án như thế nào?

  Xử lý tài sản gắn liền với đất bị thu hồi do chấm dứt dự án như thế nào?

  Dựa trên quy định của Điều 48, Khoản 4 và 5 Luật Đầu tư 2020:

  “4. Nhà đầu tư có quyền tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động, trừ khi có quy định khác tại Khoản 5 của Điều này.

  5. Việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và các quy định khác có liên quan.”

  Do đó, khi chấm dứt dự án, nhà đầu tư thực hiện thanh lý tài sản, đặc biệt là tài sản gắn liền với đất, theo quy định tại Luật Đất đai 2013 và các văn bản pháp luật có liên quan.

  Xem thêm:  Hộ chiếu hết hạn có phải nộp lại không?

  Thêm vào đó, theo Điều 15b của Nghị định 43/2014/NĐ-CP, được điều chỉnh thêm bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP, nhà đầu tư có thời hạn 24 tháng để chuyển quyền sử dụng đất và bán tài sản gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác. Trường hợp không thực hiện, Nhà nước có thể thu hồi đất mà không bồi thường chi phí đất và tài sản gắn liền với đất, trừ khi có các trường hợp bất khả kháng được quy định.

  >>> Tìm hiểu thêm: Phân biệt sổ đỏ giả và sổ đỏ thật? Dùng sổ đỏ giả có ảnh hưởng như thế nào? Cách kiểm tra sổ đỏ giả chi tiết?

  Trên đây là nội dung trả lời cho câu hỏi “Trình tự, thủ tục thu hồi đất do chấm dứt dự án mới nhất năm 2023”. Ngoài ra, nếu bạn có thắc mắc liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về thủ tục công chứng, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

  VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

  Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

  1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

  2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

  Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

  VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

  Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

  Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

  Email: ccnguyenhue165@gmail.com

  Xem thêm từ khoá tìm kiếm:

  >>> Phí công chứng văn bản hủy hợp đồng ủy quyền cho người lao động như thế nào? Có đắt hay không?

  >>> Thủ tục làm sổ đỏ thừa kế cần chuẩn bị những loại tài liệu, giấy tờ gì? Chi phí làm sổ đỏ như thế nào?

  >>> Công chứng ngoài trụ sở có được không? Công chứng như vậy có mất thêm phí không? Phí thêm là bao nhiêu?

  >>> Di chúc miệng là gì? Trình tự, thủ tục lập di chúc miệng? Pháp luật có công nhận di chúc miệng hay không?

  >>> Cha mẹ dạy dỗ con cái bằng cách sử dụng roi vọt có bị phạt không?

  Đánh giá

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *