Sổ đỏ là giấy tờ quan trọng trong nhiều giao dịch, thủ tục. Vậy, thu hồi sổ đỏ trong trường hợp nào? Văn phòng công chứng Nguyễn Huệ sẽ cung cấp thông tin chi tiết trong bài viết này.

1. Thu hồi sổ đỏ trong trường hợp nào?

Theo khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013, Nhà nước có quyền thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Sổ đỏ) đã cấp trong các trường hợp sau:

– Trường hợp 1: Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Sổ đỏ đã cấp.

– Trường hợp 2: Cấp đổi Sổ đỏ đã cấp.

– Trường hợp 3: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Sổ đỏ.

Thu hồi sổ đỏ trong trường hợp nào?

– Trường hợp 4: Sổ đỏ đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai, cụ thể bao gồm:

+ Cấp không đúng thẩm quyền.

+ Không đúng đối tượng sử dụng đất.

+ Không đúng diện tích đất.

+ Không đủ điều kiện được cấp.

+ Không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Sổ đỏ đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Lưu ý: Việc thu hồi Sổ đỏ đã cấp không thuộc 04 trường hợp trên thì chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân đã được thi hành (khoản 6 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

>>> Tìm hiểu thêm: Dịch vụ sổ đỏ nhanh và uy tín, hỗ trợ giao sổ tận nhà khu vực Hà Nội

2. Thủ tục thu hồi sổ đỏ

* Thu hồi Sổ đỏ khi thu hồi toàn bộ diện tích đất:

– Trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, và phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, người sử dụng đất phải nộp Sổ đỏ đã cấp trước khi được nhận tiền bồi thường hoặc hỗ trợ. Tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm thu Sổ đỏ đã cấp và chuyển cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

– Trường hợp Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai và thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, hoặc có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, người sử dụng đất phải nộp Sổ đỏ đã cấp trước khi bàn giao đất cho Nhà nước. Tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện thu hồi đất có trách nhiệm thu Sổ đỏ đã cấp và chuyển cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý, trừ trường hợp cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế.

* Thu hồi Sổ đỏ khi đổi Sổ đỏ, đăng ký biến động:

Trong trường hợp cấp đổi Sổ đỏ đã cấp hoặc đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp Sổ đỏ mới, người sử dụng đất nộp Sổ đỏ đã cấp trước đó cùng với hồ sơ đề nghị cấp đổi Sổ đỏ hoặc hồ sơ đăng ký biến động.

Thủ tục thu hồi sổ đỏ

* Thu hồi Sổ đỏ trong trường hợp đã cấp không đúng quy định:

Theo khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 26 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP), thủ tục thu hồi Sổ đỏ đã cấp không đúng quy định của pháp luật được quy định như sau:

– Trường hợp Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai và có bản án, quyết định có hiệu lực thi hành, trong đó có kết luận về việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp, việc thu hồi Sổ đỏ được thực hiện theo bản án, quyết định đó.

Xem thêm:  Phụ nữ nên làm gì khi bị chồng đánh?

>>> Tìm hiểu thêm: Quy trình thực hiện thủ tục công chứng đầy đủ nhất

– Trường hợp cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, và nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.

– Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định, kiểm tra lại và thông báo cho người sử dụng đất rõ lý do, sau đó quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định.

– Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định, gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận kiểm tra, xem xét, và quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định.

Lưu ý:

– Nhà nước không thu hồi Sổ đỏ đã cấp trái pháp luật nếu người được cấp Sổ đỏ đã thực hiện thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và đã được giải quyết theo quy định của pháp luật.

– Việc xử lý thiệt hại do việc cấp Sổ đỏ trái pháp luật gây ra thực hiện theo quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân.

– Người có hành vi vi phạm dẫn đến việc cấp Sổ đỏ trái pháp luật có thể bị xử lý như sau:

+ Người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

+ Người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước hoặc cho người khác, ngoài việc bị xử lý theo quy định của pháp luật còn phải bồi thường theo mức thiệt hại thực tế cho Nhà nước hoặc cho người bị thiệt hại.

+ Người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự (áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức….).

– Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không giao nộp Sổ đỏ thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hủy Sổ đỏ đã cấp (khi đó Sổ đỏ không giao nộp chỉ là một bìa giấy và không có giá trị).

– Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trình cơ quan có thẩm quyền cấp lại Sổ đỏ cho người sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật; trường hợp Sổ đỏ đã cấp trái pháp luật do lỗi của người sử dụng đất hoặc do cấp không đúng đối tượng thì hướng dẫn cho người sử dụng đất làm thủ tục cấp lại Sổ đỏ theo quy định.

>>> Tìm hiểu thêm: Phân biệt sổ đỏ và sổ hồng bằng cách nào?

3. Không đồng ý thu hồi thì sao?

Khi không đồng ý với quyết định thu hồi Sổ đỏ, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có quyền khiếu nại. Quy trình khiếu nại như sau:

Bước 1. Gửi đơn và tiếp nhận đơn khiếu nại: Người khiếu nại gửi đơn và các tài liệu liên quan tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Xem thêm:  Bán đất quận Cầu Giấy - Văn Phòng công chứng quận Cầu Giấy

Bước 2. Thụ lý đơn:

– Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, người có thẩm quyền thụ lý giải quyết và thông báo về việc thụ lý giải quyết;

– Trường hợp không thụ lý để giải quyết, nêu rõ lý do.

Không đồng ý thu hồi thì sao?

Bước 3. Xác minh nội dung khiếu nại: Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm:

– Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp. Nếu khiếu nại đúng, thì ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay;

– Trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại, tự mình tiến hành xác minh hoặc giao cho người có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại và kiến nghị giải quyết khiếu nại.

Bước 4. Tổ chức đối thoại: Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại.

Bước 5. Ra quyết định giải quyết khiếu nại: Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại.

Lưu ý: Khi thực hiện quy trình khiếu nại, người khiếu nại cần cung cấp đầy đủ tài liệu và căn cứ chứng minh để chứng minh lập luận của mình. Sau khi nhận quyết định giải quyết khiếu nại, nếu người khiếu nại không đồng ý với quyết định này, họ có thể tiếp tục khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền cao hơn theo quy định pháp luật.

>>> Đất tái định cư có được tách sổ đỏ không?

Trên đây là nội dung về “Những trường hợp thu hồi sổ đỏ cập nhật mới nhất“. Ngoài ra, nếu bạn có thắc mắc liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về thủ tục công chứng, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *